DIŞ TİCARET GÖZETİM RAPORUDış Ticarete konu olan mamul, yarı mamul ve ham maddelerin; ve özellikle de HELAL SERTİFİKASI ile bağlantılı olarak;Üretim prosesinin, Kalitesinin, Miktarının, Etiketlenmesinin, Ambalajlanmasının, Yükleme, boşaltma, istifleme, depolama ve nakliyat araçlarının, Mal teslimatının, Sigortalama şartlarının, Ulusal ve uluslararası mevzuata, ithalatçı ve ihracatçının ticari anlaşma ve sözleşmelerine uygun olup olmadığını;kontrol eder, Denetler, Gözetler, İnceler, Laboratuvar ve test analizlerini yaparak Gereken resmi gözetim raporu hazırlamaya yetkili bir kuruluştur.