FAALİYET ALANLARI

VAKFIN FAALİYET KONULARI 
a. Toplantı, Konferans, panel, sempozyum, brifing, merasim, kermes, fuar, sergi, yarışma, dini ve milli günlerin kutlanması, dini ve milli şahsiyetlerin anılması, diploma, icazet, ödül, yardım, toplantıları gezi ve törenlerin yapılması, 
b. Camii, kütüphane, Kur’ an Kursu, pansiyon, konferans salonları,mezarlıklar inşa etmek, 
c. Özel eğitim ve rehabilitasyon okulları, kreş, anaokulu, kurs, dershane, ilköğretim, lise, meslek okulu,özel İmam-Hatip ve ilahiyat kolejleri, yüksek okul,enstitü, üniversite, uzaktan eğitim merkezi ve sistemleri, pansiyon, yurt kurmak ve işletmek, 
d. Kimsesiz, hasta, yaşlı, düşkün, özürlü, uyuşturucu ve kumar müptelası olanlar için huzur evi, aşevi, sığınma evi, rehabilitasyon merkezi-teşhis-tedavi amaçlı seyyar ve sabit sağlık tesisleri kurmak ve işletmek,
e. Fakir öğrenci,kimsesiz,yaşlı, yoksul, hasta, düşkün, özürlü ve kimsesizlere ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, yardımları toplamak ve dağıtmak üzere organizasyonlar yapmak, yapılanlara katılmak ve bu amaçla fonlar oluşturmak, 
f. İlim-araştırma-inceleme yayın ve danışma kurulu,jüri ve komisyonlar oluşturmak, 
g. Dini-ilmi-milli-mesleki-ticari-teknik vs.. süreli ve süresiz matbuat ve elektronik ortamda kitap,dergi, bülten, broşür yayımlamak üzere ajans, matbaa, bilgi, toplama, işleme, saklama ve servis etme merkezleri,sesli ve görüntülü yayıncılık işleri yapmak üzere müesseseler kurmak ve işletmek, 
h. Turizm ve seyahat acentası kurmak ve işletmek, 
i. Helal-Temiz-Organik gıda ilaç ve kozmetiklerin tüketimi ve kullanımı için; üretim ve laboratuar tesisleri ile ulusal ve uluslar arası akreditasyon kuralları doğrultusunda denetim ve belgelendirme sistemleri kurmak ve işletmek, 
j. Ülkemizde ki mesleki yeterlilik standartlarının oluşturulması, ölçülmesi, geliştirmesi ve belgelendirilmesi faaliyetleri yapmak, 
k. İstihdam ve girişimciliğin geliştirilmesi, mesleksizliğin önlenmesi, mesleki teknik bilgi ve becerilerin geliştirilmesi için her türlü resmi-özel eğitim, kurs, seminer, sınav, ölçme ve değerlendirme faaliyetleri yapmak. 
l. Vakfın gayeleri ve faaliyetlerine uygun olarak çalışan resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve desteklemek.