GİRDİ BİLDİRİMİ VE DEĞERLENDİRME FORMU


Kuruluş Adı
Kuruluş Adresi
Üretim Yeri Adı
Üretim Yeri Adresi
Ürün Adı
Tescilli Ticari Markası
Girdinin Adı/Girdinin kökeni
(Hayvansal/Bitkisel/Mikrobiyal/Kimyasal vs.)
Girdinin üründe kullanımına izin veren mevzuatın(kanun, yönetmelik, tebliğ,
standart/belgelendirme kriteri) yürürlük ve ek numarası adını belirtiniz.
Girdinin ürün içinde kullanım oranını belirtiniz.
Bu girdi için mevzuatta belirtilen kullanım sınırı nedir?
Ürünün etiketlenmesinde bu girdi belirtiliyor mu?
Varsa analiz raporları
Teknik kataloglar
Kuruluş Yetkisi
Adı ve Soyadı
Başvurulan ürünle ilgili bilgilerin doğru ve tam olduğunu beyan ve taahhüt ederim.