SMIIC HELAL GIDA REHBERİ VE HELAL BELGELENDİRME STANDARTLARI


KİTAP KİMLİĞİ

Adı            :   Han Vakfı Helal Belgelendirme Sistemi, SMIIC Helal Gıda Rehberi ve Helal Belgelendirme   Standartları, Türk Helal Akreditasyon kurumu

Yazarı       :    M.Vehbi Nazırlı

Yayınevi   :    Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı

Baskı        :    Han Vakfı  tarafından yayımlanan kitap 2017 yılında birinci baskısında 2000. Adet, 350 gr. 4 renk , kuşe, selefonlu ve laklı kapak ve 16 x 24 ebadında 80 gr.1. hamur kağıda tek renk olarak basılmıştır.

Fiyatı         :   15.00 TL

Özellikleri :

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından kurulmuş bulunan SMIIC tarafından  geliştirilen ‘’ Helal Gıda Rehberi ve Helal Belgelendirme Standartları‘’ konusunda yazılan ilk kitap olma özelliği taşımaktadır.

Özellikle başta gıda sektörü olmak üzere birçok sektörü ilgilendiren, özellikle İslam ülkeleri arasındaki ticaretin gelişmesi için önemli olan ‘’ Helal Belgelendirme’’ hakkında detaylı açıklamaların yapıldığı kitaba özellikle imalatçılarının ve tüketicilerin bu konudaki bilgi ihtiyacını karşılayacağı tahmin edilmektedir.

Üretici, ithalatçı,hammadde tedarik eden, depolama, taşıma ve dağıtımı yapan firmalar ile yemek fabrikası, lokanta, kafeterya,pastane, hızlı yemek servis yerleri, marketveoteller, kasaplık hayvan kesim yerleri canlı hayvan besiciliği işlerini yapan resmî ve özel kurum ve kuruluşların belgelendirme taleplerini karşılayabilmeleri  için nasıl bir yol takip etmeleri gerektiği detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

Türkiye’de ‘’ Helal Akreditasyon Kurumu ‘’ kurulmasını istemeyen Batı ve İsrail yanlısı lobilerin karşı çıkmasına rağmen TBMM ‘de görüşülerek kurulması kesinleşen  ‘’ Helal Akreditasyon Kurumu ‘’ nedeni ile güncel bir konuda yazılmış olma özelliği taşımaktadır.

Muhtevası :

Kitap dört bölümden oluşmaktadır :

  1. Bölümde, helal gıdaya dikkat etmenin önemi ve insan hakkı olduğu vurgulanarak bu konuya temel teşkil edecek temel kavramlar üzerinde durulmuştur.
  2. Bölümde, SMIIC Belgelendirme Standartları ve Helal Akreditasyon Kurumu hakkında bilgi verilmiş; standart, standardizasyon, uluslararası teknik düzenlemeler, CodexAlimentarıus Komisyonu (CAC), Türkiye’de ki Teknik Düzenlemeler, HACCP (ISO 22000) standardı, İslam ülkelerinin ortak helal gıda standartları, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), SMIIC 1-2-3 Helal Gıda Standartları hakkında genel bilgilendirme, Türk Helal Akreditasyon Kurumu kurulmasının önemi ve bulunması gereken özellikler hakkında bilgiler verilmiştir.
  3.  Bölümde, SMIIC 1 Standardına uygun olarak HAN VAKFI tarafından hazırlanan Helal Gıda Rehberi ve bu rehbere göre; belgelendirme kapsamında bulunan ürünler ve sektörler, İslami hükümler şartlar ve kurallar, gıda üretim – hizmet tesisleri ve gıdaların işlenmesi, kontrol ve onay yöntemleri, tanımlama ve izlenebilirlik konularının yer aldığı HAN VAKFI Helal-Haram Gıdalar Rehberibulunmaktadır.
  4.   Bölümde ;HAN VAKFI Belgelendirme isteminin genel işleyişi, başvuru işlemlerinden başlayarak denetim, kontrol, sertifikasyon, belgenin kullanım şartları, belge sahibinin ve belgelendirme kuruluşunun hakları ve sorumlulukları, belgenin yenilenmesini içeren HAN VAKFI Helal Belgelendirme Sistemi ve Uygulamalarıyer almaktadır.
  5.    Bölümde ekler ve sertifikasyon için gerekli belgelere ek olarak yer verilmiştir.

Sipariş vermek için aşağıdaki IBN numarasına ödeme yaptıktan sonra formu doldurup gönderiniz.

IBAN: TR———————————————–