HELAL BELGE BAŞVURU EVRAK LİSTESİ


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ DÖKÜMANLAR.

1.      Başvuru Dilekçesi.

2.      Başvuru formu,

3.      Ürün giderleri bildirim ve değerlendirme formu.(Varsa) Ürün laboratuvar analizi ve teknik kataloglar.

4.      Başvuru sahibinin Yasal Statüsünü gösteren belge (Ticaret Sicil Gazetesi vb.

5.      Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)

6.      Marka tescil belgesi sureti.

7.       Başvuru sahibi Firma/kuruluş ile üretici Firma/kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.

8.       Belgelendirme hizmet giderleri için avans dekontu.

9.      Sektöre özel mevzuat şartlarının yerine getirildiğine dair, noter onaylı yasal belgelerin suretleri.

10.   Tesiste kasap olarak çalışanların isim, imza ve sözleşmelerini içeren liste ve resmi otorite tarafından verilmiş mesleki yetkinlik belgesinin nüshası(Başvuru kapsamında kesimhane varsa)

11.  Farklı bir ürün için helal kalite kontrol noktalarını gösteren doküman.

12.  (Varsa) Yönetim Sistem Kalite Belgesi.

Belgelendirme talep eden kurum ve kuruluşların yapması gerekenler ve belgelendirme süreci hakkında gereken bilgiler,yukarıdaki belgeler tamamlandıktan sonra Başvuru sahibine açıklanmaktadır.