HELAL BELGELENDİRME SÜRELERİ


Türkiye’nin veya HAN VAKFI’nın taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde düzenlenen belgelerin geçerlilik süreleri bu anlaşmalarda belirtilen süreler kadardır.Taraf olunan anlaşma metninde belge geçerlilik süresi ile ilgili bir hüküm olmaması halinde, HAN VAKFI  tarafından belirlenen süreler uygulanır.
Belgelerin geçerlilik ve/veya yenileme süreleri ‘’Belgelendirme Başvuru Rehber’’ne ek “Ücret tarifeleri ve belge süreler’’ ile belirlenir.Bu süreler ’’Periyodik Denetimler’’ yapılarak ‘’Helal standardı’’ na uygunluğunun belirlenmesi şartıyla geçerlidir.
Temel belgelendirme şartlarında bir değişiklik söz konusu olduğunda,belgelendirmeye esas dokümanın yürürlükten kalkış süresi içinde olmak kaydıyla belge yenilenebilir. Bu durumda belgenin geçerlilik süresi, belgelendirmeye esas dokümanın yürürlükten kalkış süresi ile sınırlıdır.