HELAL BELGELENDİRME YÖNTEMİ NASILDIR ?


Kurum-Kuruluş ve şirketlerin, üretim yöntemlerinin,ham maddelerinin,personelinin ve ürünlerinin HELAL BELGELENDİRMEYE layık  olup olmadığı ;

  • İslami esaslara uygunluğu;İslam Konferansı örgütünün belirlediği SMIIC HELAL STANDARTLARINA göre
  • Gıda güvenliği kurallarına uygunluğunun belirlenmesi amacı ile;, Uluslar arası geçerliliği bulunan ISO:22000 standardının kontrol-onaylama-tanımlama ve izlenebilirlik kurallarına,
  • Tıbbi gerekliliklere (sağlık, hijyenik, beslenme, diet vs…)
  • İthalatın ve İhracatın yapılacağı ülkelerin Helal mevzuatına ve diğer standartlara, göre gerekli denetimler;

DENETİM HEYETİ ( İlahiyatçı–Gıda Mühendisi –Veteriner–Ziraat mühendislerinden oluşan)
gerekli laboratuar,
test ve analizleri,
Akredite Laboratuarlar tarafından

yapılarak; gerekli raporlar hazırlanır. BELGELENDİRME KURULU tarafından; tüm rapor ve belgeler incelendikten sonra; HAN VAKFI HELAL SERTİFİKASI verilmesine (veya verilmemesine) karar verilir.