HELAL BELGELERİN VERİLİŞ AMACI


HAN VAKFI tarafından yapılan DENETİMLER VE LABORATUAR ANALİZLERİ sonrasında verilen HELAL BELGELERİ ; aşağıda yazılı bulunan temel gıdaların ve bunlardan elde edilen ürünlerin, gıda zincirindeki girdilerin satın alınması, hazırlanması, işlenmesi, ayrılması, belirlenmesi, paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi, kontrol edilmesi, taşınması, dağıtılması, saklanması ve pazara sunulması dahil tüm aşamalarında İslami kurallara bağlı temel koşulların uygulanıp uygulanmadığının belirlenmesi amacı ile verilmektedir.

HAN VAKFI HELAL BELGELENDİRME KURALLARINDA yer alan tüm hükümler genel özellikte olup, gıda zincirinin boyutu ve karmaşıklığından bağımsız olarak tüm işletmelerde uygulanabilir özelliktedirler. Gıda zincirinin bir ya da daha fazla aşamasında yer alan tüm işletmeler için geçerli hükümler içerir.