HELAL KESİM BELGESİ


Kesimhaneler ve et parçalama tesislerinden elde edilen ürünler (Karkas, parçalanmış et ve sakatat) için belirli bir partiyi temsil etmek üzere düzenlenen dokümandır. ET parçalama tesislerinin yapacakları Helal Kesim Belgesi taleplerinde girdi olarak kullanılan karkasların
‘’Helal Firma Yeterlilik Belgesi‘’ veya
‘’Helal Kesim Belgesi’ne’’ 
sahip olma şartı aranır.Helal firma yeterlilik Belgesine sahip olan kuruluş tarafından ayrıca talep edilmesi halinde belirli bir miktar ve bir partiye esas olmak üzere HAN VAKFI Uzmanlarınca üretim yerinde yapılan tespitler ve alınan numunelerin deney sonuçlarının ilgili mevzuata uygunluğunun doğrulanması amacıyla gerekli muayene ve deneyler HAN VAKFI öngördüğü şartlarda yapılır.Helal Firma Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kuruluşların Helal Kesim Belgesi taleplerin Helal Belgelendirme şartları aynen aranır. Ürünün üretimi için helal koşullarına uygunluk, teknolojik yeterlilik ve asgari kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir yönetim sisteminin tesis edilip edilmediğinin yerinde tespiti için üretim üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması veilgili mevzuata uygunluğunun belirlenmesi neticesinde düzenlenir.