KURULUŞ AMAÇLARI

VAKFIN GAYESİ; 
a. Kur’ an-ı Kerim’ in ezberlenmesi, tertil üzere okunması, Kur’ ani ilimlerin öğrenilmesi ve araştırılması, insanların Kur’ an-ı Kerim’ in manasını ve ruhunu anlamalarının sağlanması için çalışmalar yapmak. 
b. Son dönem alimlerin ve özellikle HAFIZ ABDULLAH NAZIRLI’ nın eserlerinin orijinal özelliklerinin ve te’ lif haklarının korunarak günümüz Türkçe’ si ile incelenmesi-bestelenmesi-yayımlanması, 
c. İnsanlığın ruh ve beden sağlığının ve aile yapısının korunması, gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması ve insanlığın sorunlarına çareler bulunması için, dini-milli-edebi-sosyal-felsefi-tıbbi-iktisadi ilimlerin, sanat ve musikinin, araştırılması ve geliştirilmesine çalışmak, 
d. Yoksulluğun, düşkünlüğün, fakirliğin, işsizliğin, mesleksizliğin…vs giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak . 
e. Toplumumuzda yaşayan insanların arasında ki sevgi ve kardeşlik bağlarının geliştirilmesine çalışmak, ve bunu sağlayabilecek nitelikte olan, toplumun örnek ve önder olarak kabul ettiği insanların ve sivil toplum kuruluşlarının, arasında işbirliği ve dayanışmayı sağlamak ve güçlendirmek, faaliyetleri ve çalışmaları yürütmektir.