KURULUŞ/FİRMA YETERLİLİK BELGESİ


Helal Belgelendirme yönetim sistemi esasları kapsamındaki ürünleri üreten, İthal eden,Depolayan, Taşıyan, Dağıtan, Hammadde tedarik eden, Mezbaha, Hizmet sunan,( Otel, yurt, pansiyon, Lokanta ve mutfak, pastane vs.) Üretim ve Hizmet Firmalarının Helal koşullarına uygunluğu, teknolojik yeterliliği ve asgari kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir yönetim sisteminin tesis edilip edilmediğinin yerinde tespiti için  denetimi yapıldıktan sonra düzenlenen belgedir. 

Firmaların ISO 22000 veya HACCP standardına göre tıbbi ve hijyenik gerekliliklere uygun üretim yapılmasını ve geriye doğru izlenebilirliği Güvence altına alan YÖNETİM SİSTEMİ-TESİS-PERSONEL ve ÇEVRE ŞARTLARININ olup olmadığını gösteren bu belge firmaların HELAL DENETİM VE BELGELENDİRME ÖNCESİ alt yapısının bulunup bulunmadığının belgelenmesi amacı taşımaktadır.