M. VEHBİ NAZIRLI


D.YERİ ve YILI : 12.09.1955
ÖĞRENİM :1973 Elazığ İ.H.O ve Elazığ Lisesi 1974 -1979 Hacettepe Ün.İşletme Yönetimi Bölümü(1+4yıl)
YABANCI DİL : İngilizce – Arapça

ÇALIŞMA HAYATI :

1. 1974-1979 arası Ankara ve İstanbul’da Diyanet İşleri Başkanlığı Murakıplığı yaptı.

2. 1983-1984 arası Elazığ’da Serbest Mali Müşavirlik.

Bu dönemde Rahmetli Turgut Özal’ın direktifleri doğrultusunda memuriyetten istifa ederek ANAVATAN PARTİSİNİN Elazığ İl Teşkilatını kurdum ve İl Başkanlığı görevini yürüttü.

3. 1984-1988 arası Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin kurulmasını, bölgede teşkilatlanmasını ve Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

Bu dönemde aşağıda yazılı görevleri yürüttü;

 1. Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği, Hububat- Bakliyat İhracatçıları Birliği, Kuru meyve-Kuruyemiş İhracatçıları Birliği,Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği,kuruluşunu organize etti.
 2. Elazığ- Malatya-Urfa- Maraş-Habur Şubelerinin açılışı,
 3. İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) Yönetim Kurulu üyeliği
 4. Dış Ticaret Mevzuatı hazırlama teknik çalışma komisyon üyeliği,
 5. GAİB adına Ortadoğu Ülkelerinde fuarların organizasyonu,
 6. Gümrük tarife İstatistik pozisyonları teknik çalışma komisyonu üyeliği.
 7. İSEDAK Teknik çalışma komisyonu üyeliği.

4. 1988 Yılında Dilek Dış Ticaret Ltd. Şti.’ni (Apex Kariyer) kurarak aşağıdaki konularda, Proje-Fizibilite-Danışmanlık–Uygulama ve Denetleme çalışmalarına başladık. Yüzlerce resmi ve özel kuruluşa aşağıdaki konularda hizmet verdi.

Yönetim Danışmanlığı : Stratejik planlama, kurumsal kaynak planlaması, kurumsallaşma, değişim yönetimi, kıyaslama (Benchmarking) işin yalınlaştırılması, yeniden yapılanma ve organizasyon, yatırım planlama, kurumsal kültür oluşturulması, kurumsal performans değerlendirme ve verimlilik uygulamaları, iş geliştirme, proje yönetimi, vb. konular.

Pazarlama yönetimi : Pazarlama stratejileri, Pazar araştırması, pazarlama planlaması, satış yönetimi, kurumsal imaj, halkla ilişkiler, dağıtım kanalları, fiyatlandırma politikaları, gizli müşteri denetimleri, franchising sistemleri

Yatırım ve üretim yönetimi:Yatırım fizibiliteleri ve projeleri, yer seçimi, kapasite belirleme, teknoloji seçimi, üretim planlama, verimlilik, iyileştirme, yerleşim planlama, planlı bakım, malzeme ve stok yönetimi, kanban sistemi, süreç yönetimi v.s

Uluslararası kalite standartları: uluslararası ISO 9000-1400-18000-22000-16949-QS 900045012-17024 kalite yönetim sistemleri , dokümantasyonu, iç ve dış tetkik, süreç iyileştirme, CE belgelendirme, Helal gıda,

İnsan Kaynakları Yönetimi : Personel performans değerlendirme, kariyer planlama, iş ve kişisel gelişim. kişisel performans değerlendirme, iş gücü planlaması, personel seçme ve yerleştirme, iş sağlığı ve güvenliği, eğitim yönetimi, motivasyon, takım çalışması, zaman yönetimi, iş kurma, iş fikri geliştirme ve yapılabilirlik araştırması vb.. konular.

Dış Ticaret: Uluslararası ödeme şekilleri, ihracat-ithalat mevzuatı ve işlemleri ve devlet destekleri.

Fikri-Sınai-Haklar vekilliği : Marka-Patent–Endüstriyel Tasarım-Telif hakları .

5. 2001-2002 arasında Istanbul Büyükşehir Belediyesi İSFALT A.Ş Genel Müdür Yardımcılığı (Mali-İdari) görevinde bulundu.

6. 2005 yılında KONFİRM uluslararası test ve belgelendirme şirketini kurdu. Bu yıldan itibaren bu şirketinin; ISO-9001 ISO-14001 OHSAS-18001 ISO 45012-17024 standartlarında yapacağı belgelendirme denetimlerinde Baş Tetikçi (Denetçi) olarak denetim ekibi başkanlığı ile birlikte Alman GÜTE-ZERT belgelendirme kuruluşunun Türkiye temsilciliğini ve Baş Tetikçiliği ile ithalat ve ihracat faaliyetlerinde TARAFSIZ GÖZETMEN olarak görev yaptı.

7. 2012 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetki almak suretiyle ‘’İş yeri güvenliği ve İş yeri hekimliği ‘’eğitimleri vermek üzere TEPE AKADEMİ şirketini kurdu.

8. 2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetki almak suretiyle; DİLEK O.S.G.B ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİNİ kurdu.

9. 2014 yılında ‘’Hafız Abdullah Nazırlı Vakfını’’ kurdu. Yönetim Kurulu Başkanı olarak aşağıdaki faaliyetler yaptı:

 • Vakıf olarak HELAL BELGELENDİRME yapabilmek ve akredite olabilmek için 80 İslam Ülkesinin imzaladığı SMIIC 1-2-3 standartlarına uygun olarak belgelendirme sistemi bir yıllık bir çalışma sonucu kurulmuş ve işler hale getirilerek belgelendirme faaliyetlerine başlanmıştır.
 • Elazığ’da Valimiz Muammer Erol ve Müftülük ile birlikte Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu inşaatı tamamlandı. Halen İ.H.O öğrencilerinden 60 kişi yatılı olarak hafızlık yapmaktadır.
 • Tasarımları Hafız Abdullah Nazırlı’ya ait olan 30 adet HAT çalışması üstat hattatlara yeniden yazdırılmıştır. Bu hatlar tamamlanınca ‘’ katalog ‘’ çalışması ile sanat severlerin beğenisine sunulacaktır.
 • Hafız Abdullah Nazırlı tarafından Osmanlıca el yazısı olarak kaleme alınan 99 adet eserin Osmanlıca-Türkçe olarak neşredilmesi için Osmanlıca uzmanları ile ekip çalışması başlatılmıştır.

Bu eserlerden ilki Divan-ı Nazlı şiir kitabı Osmanlıca–Türkçe olarak neşredilerek 200 Halk Kütüphanesine dağıtımı yapılmıştır.

 • Hafızlarıma Nasihatlerim / Hatıralarım / Müessir dualar isimli eserlerin tercüme-ajans çalışmaları tamamlandıktan sonra baskı ve dağıtımı yapılacaktır.
 • İlahi Aşkın SesiMilletlerarası İlahi Beste Yarışması düzenlenerek, Divan-ı Nazlı şiir kitabındaki şiirlerden 227 adet bestelenmiş, Ayrıca kazanan eserlerin icra edildiği konserler Konya – Ankara – İstanbul – Üsküp (Makedonya) ve Elazığ’da icra edilmiş ve kazanan 14 adet beste sahibine toplamda 54.000.TL.Ödül verilmiştir.
 • Bu yarışmaya gönderilen eserlerden oluşan” İlahi Aşkın Sesi Güfte ve Besteleri “ kitabını yayımladı.

KİTAP ÇALIŞMALARI:

 1. 1980-Kapitalizm-Komünizm-İslam Ekonomik Sistemlerinin Mukayesesi, (yayımlanmadı)
 2. 1985 – Kuveyt Dış Ticaret Mevzuatı (GAİB yayınları)
 3. 1985 – Dış Ticaret Rehberi (GAİB Yayınları)
 4. 1990 – Genel Yönetim Teknikleri (Şirket iç yayını)
 5. 1999 – Kurumsal Kültür (Şirket iç yayını)
 6. 2006 – Helal Gıda Üretimi, Yönetim ve Denetim Sistemi (Şirket iç yayını)
 7. 2009 – Girişimcilik, İş Fikri Geliştirme ve yapılabilirlik araştırması, iş kurma ve yönetme. (Şirket içi yayın)
 8. 2013-Elazığ’ın kalkınması , uygun yatırım alanları ve Belediye hizmetleri.
 9. 2015 – İslam Ülkelerinin imzaladığı SMIIC 1-2-3 standartlarına uygun olarak SMIIC 1-2-3 standartlarına uygun olarak Helal Belgelendirme sistemikapsamında ‘’ Helal- Haram rehberi – Başvuru rehberi – Denetim ve Belgelendirme rehberi – Belgelendirmenin sürdürülmesi rehberi’’ ile uygulama esaslarından oluşan yaklaşık 1000 sayfalık sistem dokümanı hazırladı.
 10. 2017 yılında Bu kaynak doküman esas alınarak, “ Han Vakfı Belgelendirme Sistemi, SMIIC Helal Gıda rehberi ve Helal Belgelendirme Standartları , Türk Helal Akreditasyon Kurumu “ kitabı.

EĞİTİM VERDİĞİ KONULAR:

 1. ISO-EN 9000 14000-18000-45012-17024 uluslararası kalite standartları :

Standartlar-Dokümantasyon-İç Tetkik-Proses iyileştirme ve yönetimi.

 1. Kurumsallaşma ve Yeniden Yapılanma :Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma-Kurumsal Kültür-Süreç analizi, etkileşimi ve yönetimi-İş etüdü ve analizi-öğrenen organizasyonlar ve bilginin kurumsallaştırılması, eğitim planlaması-organizasyon, görev-yetki ve sorumluluklar
 2. Yönetim Geliştirme :Toplam Kalite Yönetimi-Modern yönetim teknikleri-Toplantı Yönetimi-Takım çalışması-Zaman Yönetimi-Motivasyon-Değişim Yönetimi-Kriz Yönetimi-Çatışma Yönetimi-Stres Yönetimi-liderlik-İnsan Odaklı Yönetim-Kurum içi iletişim
 3. Dış Ticaret : Dış ticaret için kurumsallaşma-İhracat mevzuatı belgeler ve işlemleri-yurt dışı pazar araştırması ve hedef pazarlara giriş stratejisi-sınır ve kıyı ticareti ve komşu ülkelerle iş imkanları ve ticari ilişkiler-e ticaret -ihracat planlaması-Fiyatlandırma-Dış ticarette anlaşmazlıkların çözümü-dış ticarette ödeme şekilleri ve Kambiyo mevzuatı.
 4. Girişimcilik :Yapılabilirlik ve pazar araştırması-İş fikrinin geliştirilmesi-iş yeri seçilmesi-Üretim Planlama Pazarlama planı-yönetim Planı-Finansal Planlama.
 5. Verimlilik : Sürekli iyileştirme (Kaizen)-Kanban-5 S uygulamaları-16 büyük kayıp-Toplam üretken yönetim-Yalın Yönetim-Performans değerlendirme-Problem çözme teknikleri.
 6. Stratejik Planlama yönetimi :Hedeflerle yönetim-üretim planlama ve üretim yönetimi-satış pazarlama palanlaması ve üretim ilişkisi-Satın alma depolama ve üretim ilişkisi-müşteri ilişkileri ve müşteri memnuniyeti-Yatırım planlaması-altı sigma – swot analizi.
 7. Sivil Toplum Kuruluşlarında kaynakların verimli yönetimi :Kaynak oluşturma-Kaynakların verimli yönetimi Gönüllülük yönetimi-Toplumsal iletişim- algı yönetimi-eğiticinin eğitimi-Devlet destekleri-proje geliştirme ve yönetme.
 8. Helal Belgelendirme sistemi : Han Vakfı denetim ekibine ‘’ SMIIC 1-2-3 Helal- Haram rehberi – Başvuru rehberi – Denetim ve Belgelendirme rehberi – Belgelendirmenin sürdürülmesi rehberi’’ eğitimleri verilmiştir.

KATILDIĞI KURSLAR:

 1. ISO-9000-9001-9002-9003- Kalite Güvence Sistemi T.S.E 1995
 2. ISO-9005 Kalite Yönetimi ve Planlaması T.S.E 1996
 3. ISO-10013 Kalite Kitapları ve Dokümantasyon T.S.E 1996
 4. ISO- 30011 Kalite Sistemleri Tetkiki T.S.E 1996
 5. Performans Değerlendirme ve İş Yükü Analizleri -2000-Apex Kariyer
 6. Kariyer Planlama, Ücretlendirme, Yetkinlik Analizi-2000- Apex Kariyer
 7. Finans ve Sermaye Piyasaları – 2004 Likya Yön. Akademisi
 8. Bireysel Emeklilik ve sigortacılık sistemi – 2004 Likya Yön. Akademisi
 9. AB ÇED Direktifleri doğrultusunda Çevresel Etki ve Değerlendirme 2002
 10. TS EN – 45012 Sistem belgelendirme – TÜRKAK – 2005
 11. ISO / IEC GUIDE 66 – Çevre Yönetim Sistem Belgelendirmesi ve Denetimi TÜRKAK 2005
 12. ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025, EN 45011 – Guide 65, EN 4013 eğitimleri 2006 – TSE ve AB işbirliği Eğitimi
 13. IRCA Kayıtlı ISO 9001:2000 Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi 2006 – ICR Turkiye
 14. BAM-EAC–TÜV Consorcium ISO/IEC 17020 ve EN 45011 eğitimi.
 15. UYEP Ulusal Yeterliliklerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi projesi; Kalite Güvencesi- İç Değerlendirme -Mesleki Yeterlilikleri Ölçme ve değerlendirme, Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010
 16. Belediyede görev yaptığım tarihlerde ‘’şehircilik’’ konusunda bir çok sempozyuma katıldım.