Temel Kaideler


Kur’ an ve sünnete göre Helal ve Haram kararı verilirken temel kaideler şunlardır.

 1. Helallik eşyanın aslındadır.
 2. Helal ve haram kılma hakkı yalnız Allah (c.c.)’ a aittir.
 3. Helal olanı haramlaştırmak, Allah’ a isyan etmektir ve ortak koşmak demektir.
 4. Haram emri, bir şeyin çirkin ve zararlı oluşuna göredir.
 5. Helal’ de, haramdan kaçınmak için her şey vardır.
 6. Haram’ a götüren her şey haramdır.
 7. Haramı  helalleştirmek için hile yapmak haramdır. 
 8. İyi niyet, haramı helalleştirmez.
 9. Haram herkes içindir, istinası yoktur.
 10. Bazı zaruretler, mahzurlu veya şüpheli olanları mubah kılar
 11. İslam dininde açıkca haram olarak bildirilmiş maddelerin toplumunda üretilmesi,ticareti,serbest dolaşımı ve alışverişi haram olarak kabul edilmiştir..
 12. Şüpheli olan her şeyden kaçınmak; araştırarak kesin hüküm vermek esastır.Pek çok ürünün üretiliş şekli, yöntemi, muhafazası, İnsan sağlığına etkisi vs… pek çok hususlar açıkça bilinmediğinden HELAL veHARAM olması ancak bilimsel olarak inceleme, test, analiz yapılması sonucunda belirlenebilir
 13. İslam dininde Zarara yol açan, mal ve canı yok edip tüketen şeylerden kaçınmak vaciptir. İşlenmesi ise haramdır.
 14. İslam’da zarar vermek, zarara zararla karşılık vermek yoktur