VAKFIMIZ

Vakfımız; ülkemiz insanının manevî dinamiklerini zenginleştirmek, ilmi, fikri ve ahlaki yönden gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2013 yılında kurulmuştur. Elazığ Merkez’de olan Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı, kurulduğu günden bugüne kaliteli ve verimli hizmet sunabilmek için bir alanda uzmanlaşma yolunu tercih etmiş, “din ve ahlak eğitimi” ile “değerler eğitimi” konusunu ulusal ve uluslararası düzeyde kendine amaç edinmiştir.VİZYONUMUZ
Genelde; 
Allah(c.c) Rızasını kazanmak, 
İyiliği tavsiye etmek,kötülüğü engellemek,                
Hayırda yarışmak,
İnsanlığa hizmeti ibadet saymak,

Özelde; 
Ülkemiz insanlarının, tüm müslümanların ve insanlığın, 
Dünya- Ahiret saadeti için çalışmak,
Maddi-manevi-tarihi temeller üzerinde ‘’Cihanşumul ’ bir medeniyet kurarak, Dünyada etkin ve saygın bir güç olmak,

MİSYONUMUZ
Vizyonumuzda belirtilen hedeflere ulaşabilmemiz için;
Dini-milli-kültür-ilim- bilim -sanat-eğitim-öğretim-teknoloji-çevre-turizm-sağlık-spor- gıda-tarım-hayvancılık-organik ve helal ürünler-matbu-elektronik-internet yayıncılığı ve sosyal yardım konularında;
Vizyon ve Misyonunu gaye edinen; nitelikli insanların yetiştirilmesi ve çoğalması için çalışmak ve çalışanlarla işbirliği ve dayanışma içinde bulunmaktır.

YÖNETİM İLKELERİMİZ
Faaliyetlerimizin;
Doğru zamanda;bilgi-beceri – özgüven- öz disiplin ve gönüllülük ruhuna sahip ve sorumluluk sahibi olan doğru kişilerle,
Karşılıklı güven ve saygı-yardımlaşma-ekip çalışması- İstişare-bilgi paylaşımı ilkelerine göre çalışan insanlarla,
Görev-yetki ve sorumlulukların belli olduğu ‘’Kurumsallaşmış’’ ve ‘’Kurum Kültürü’’ bulunan bir organizasyon yapısı ile,
Hedeflerle-değerlerle-ilkelerle -sürekli gelişme-verimlilik-üretkenlik,
İlkelerinin sürekliliğini sağlayarak yönetmek,

SOSYAL SORUMLULUK İLKELERİMİZ

Ülkemiz insanlarının ve tüm müslümanların;
Akıl-beden-ruh sağlığının- aile yapısı ve nesillerinin, maddi-manevi varlıklarının ve değerlerinin,
Allah’ın yarattığı maddi-manevi dengelerin (mizan), korunması ve geliştirilmesi,
Huzur-adalet-karşılıklı sevgi-saygı ve yardımlaşma duyguları içinde yaşaması, İman-ilim-irfan sahibi erdemli bir toplum olabilmesi,

Çalışma bizden muvaffakiyet ALLAH (c.c.) ‘ tandır